Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Rezortná transformačná služba

vstúpiť

Pripravili sme pre Vás novú Rezortnú transformačnú službu, ktorá je vylepšená o nové funkcie a súradnicové systémy. Pri transformácii bodu jednotlivo je možné transformovať súradnice pre aktuálnu polohu (Moja pozícia). Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné povoliť získanie informácií o Vašej polohe v internetovom prehliadači.
Rezortná transformačná služba umožňuje spustiť viac transformácii súčasne. Veľkosť vstupného ZIP súboru, ktorý obsahuje zvolený formát údajov na transformáciu, nesmie presiahnuť 40 MB.Viac informácií nájdete v Pomoci.

Transformačná služba vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi geodetickými referenčnými systémami (GRS). Aplikácia umožňuje:

 • 2D polohovú transformáciu
 • 3D priestorovú transformáciu (súčasná transformácia súradnicového a výškového systému)
 • 1D transformáciu - transformácia len výškového systému

Transformačná služba podporuje transformáciu medzi týmito súradnicovými systémami:

 • S-JTSK - Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
  • JTSK - pôvodná realizácia súradníc bodov v Systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej so základným poludníkom Greenwich - EPSG:5513 (South-West), EPSG:5514 (East-North)
  • JTSK03 – platná realizácia Systému jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej so základným poludníkom Greenwich - EPSG:8352 (South-West), EPSG:8353 (East-North)
  • Bessel1841-LatLon – pôvodná realizácia (S-JTSK (JTSK)) - EPSG:4156
  • Bessel1841-LatLon – realizácia 2003 (S-JTSK (JTSK03)) - EPSG:8351
 • ETRS89 - Európsky terestický referenčný systém 1989 (realizácia ETRF2000)
  • ETRS89-LatLonh - tvar elipsoidických súradníc - EPSG:4258 (2D), EPSG:4937 (3D)
  • ETRS89-XYZ - geocentrický karteziánsky - EPSG:4936
  • ETRS89-LAEA - Lambertova azimutálna rovnako - plošná projekcia - EPSG:3035
  • ETRS89-LCC - Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie - EPSG:3034
  • ETRS89-TM33 - Mercatorovo valcové zobrazenie v priečnej polohe zóna 33 - EPSG:3045
  • ETRS89-TM34 - Mercatorovo valcové zobrazenie v priečnej polohe zóna 34 - EPSG:3046
  • ETRS89-LCC_SK - Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie SR
 • S-42 - Súradnicový systém 1942
  • Pulkovo 1942 v 6 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 3
  • Pulkovo 1942 v 6 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 4 - EPSG:28404
  • Pulkovo 1942 v 3 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 6
  • Pulkovo 1942 v 3 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 7 - EPSG:2523
  • Pulkovo 1942 v 3 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 8 - EPSG:2524

Použité transformácie súradnicových systémov:

 Vstupný  súradnicový systém  Výstupný  súradnicový systém Transformácia [EPSG kód]
 S-JTSK (JTSK03) S-JTSK (JTSK) 8364
 S-JTSK (JTSK) S-JTSK (JTSK03)  8364
 ETRS89-LatLonh S-JTSK (JTSK03)  8365
S-JTSK (JTSK03) ETRS89-LatLonh  8367
 ETRS89-LatLonh S-JTSK (JTSK)   8442
S-JTSK (JTSK)  ETRS89-LatLonh 8443

Transformačná služba poskytuje transformáciu medzi súradnicovými systémami pre formáty súborov TXT/CSV, GML, ESRI Shapefile SHP, ESRI File Geodatabase GDB, AutoCAD DXF, MicroStation DGN, MapInfo TAB a medzi realizáciami S-JTSK a to JTSK a JTSK03 pre formáty STX, VGI, VTX. Pri formáte TXT/CSV v  rámci súradnicového systému ETRS89 podporuje transformáciu so zmenou tvaru vstupných a výstupných zemepisných súradníc.

Transformačná služba podporuje transformáciu výšky súčasne medzi dvoma z nasledujúcich výškových systémov:

 • Baltský výškový systém po vyrovnaní - realizácia Bpv (1957), označenie Bpv - EPSG:8357
 • Európsky vertikálny referenčný systém - realizácia EVRF2007, označenie EVRS (EVRF2007_AMST) - EPSG:5621
 • Elipsoidická výška nad elipsoidom GRS80, označenie ETRS89-h

Použité výškové transformácie:

       Vstupný      výškový systém
     Výstupný      výškový systém
Transformácia [EPSG kód]
ETRS89-h Bpv  8361
Bpv ETRS89-h  8361
ETRS89-h EVRS (EVRF2007_AMST)  8362
EVRS (EVRF2007_AMST) ETRS89-h  8362
Bpv EVRS (EVRF2007_AMST)  8363
EVRS (EVRF2007_AMST) Bpv  8363

Transformácia výšky je možná pre formáty: SHP, GML, TXT/CSV a DXF.

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 10.06.2019 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty