Geoportál > Úvodná stránka > Účel Geoportálu

Účel Geoportálu

Poskytovanie referenčných priestorových údajov, služieb priestorových údajov a informácií o referenčných priestorových údajoch podľa zákonov č.215/1995 Z.z. a 162/1995 Z.z. z oblastí:

- geodetické základy,
- Slovenská priestorová observačná služba SKPOS®,,
- Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS®,
- štátne mapové dielo,
- kataster nehnuteľností,
- Ústredný archív geodézie a kartografie.

 

Aktualizované: 22.12.2021