Rezortná transformačná služba

vstúpiť

Pripravili sme pre Vás novú Rezortnú transformačnú službu, ktorá je vylepšená o nové funkcie a súradnicové systémy. Pri transformácii bodu jednotlivo je možné transformovať súradnice pre aktuálnu polohu (Moja pozícia). Pre aktiváciu tejto funkcie je potrebné povoliť získanie informácií o Vašej polohe v internetovom prehliadači.
Rezortná transformačná služba umožňuje spustiť viac transformácii súčasne. Veľkosť vstupného ZIP súboru, ktorý obsahuje zvolený formát údajov na transformáciu, nesmie presiahnuť 40 MB.Viac informácií nájdete v Pomoci.

Transformačná služba vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi geodetickými referenčnými systémami (GRS). Aplikácia umožňuje:

 • 2D polohovú transformáciu
 • 3D priestorovú transformáciu (súčasná transformácia súradnicového a výškového systému)
 • 1D transformáciu - transformácia len výškového systému

Transformačná služba podporuje transformáciu medzi týmito súradnicovými systémami:

 • S-JTSK - Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
  • JTSK - pôvodná realizácia súradníc bodov v Systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej so základným poludníkom Greenwich - EPSG:5513 (South-West), EPSG:5514 (East-North)
  • JTSK03 – platná realizácia Systému jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej so základným poludníkom Greenwich - EPSG:8352 (South-West), EPSG:8353 (East-North)
  • Bessel1841-LatLon – pôvodná realizácia (S-JTSK (JTSK)) - EPSG:4156
  • Bessel1841-LatLon – realizácia 2003 (S-JTSK (JTSK03)) - EPSG:8351
 • ETRS89 - Európsky terestický referenčný systém 1989 (realizácia ETRF2000)
  • ETRS89-LatLonh - tvar elipsoidických súradníc - EPSG:4258 (2D), EPSG:4937 (3D)
  • ETRS89-XYZ - geocentrický karteziánsky - EPSG:4936
  • ETRS89-LAEA - Lambertova azimutálna rovnako - plošná projekcia - EPSG:3035
  • ETRS89-LCC - Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie - EPSG:3034
  • ETRS89-TM33 - Mercatorovo valcové zobrazenie v priečnej polohe zóna 33 - EPSG:3045
  • ETRS89-TM34 - Mercatorovo valcové zobrazenie v priečnej polohe zóna 34 - EPSG:3046
  • ETRS89-LCC_SK - Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie SR
 • S-42 - Súradnicový systém 1942
  • Pulkovo 1942 v 6 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 3
  • Pulkovo 1942 v 6 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 4 - EPSG:28404
  • Pulkovo 1942 v 3 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 6
  • Pulkovo 1942 v 3 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 7 - EPSG:2523
  • Pulkovo 1942 v 3 stupňovom páse Gauss-Krügerovo konformné valcové zobrazenie zóna 8 - EPSG:2524

Použité transformácie súradnicových systémov:

 Vstupný  súradnicový systém  Výstupný  súradnicový systém Transformácia [EPSG kód]
 S-JTSK (JTSK03) S-JTSK (JTSK) 8364
 S-JTSK (JTSK) S-JTSK (JTSK03)  8364
 ETRS89-LatLonh S-JTSK (JTSK03)  8365
S-JTSK (JTSK03) ETRS89-LatLonh  8367
 ETRS89-LatLonh S-JTSK (JTSK)   8442
S-JTSK (JTSK)  ETRS89-LatLonh 8443

Transformačná služba poskytuje transformáciu medzi súradnicovými systémami pre formáty súborov TXT/CSV, GML, ESRI Shapefile SHP, ESRI File Geodatabase GDB, AutoCAD DXF, MicroStation DGN, MapInfo TAB a medzi realizáciami S-JTSK a to JTSK a JTSK03 pre formáty STX, VGI, VTX. Pri formáte TXT/CSV v  rámci súradnicového systému ETRS89 podporuje transformáciu so zmenou tvaru vstupných a výstupných zemepisných súradníc.

Transformačná služba podporuje transformáciu výšky súčasne medzi dvoma z nasledujúcich výškových systémov:

 • Baltský výškový systém po vyrovnaní - realizácia Bpv (1957), označenie Bpv - EPSG:8357
 • Európsky vertikálny referenčný systém - realizácia EVRF2007, označenie EVRS (EVRF2007_AMST) - EPSG:5621
 • Elipsoidická výška nad elipsoidom GRS80, označenie ETRS89-h

Použité výškové transformácie:

       Vstupný      výškový systém
     Výstupný      výškový systém
Transformácia [EPSG kód]
ETRS89-h Bpv  8361
Bpv ETRS89-h  8361
ETRS89-h EVRS (EVRF2007_AMST)  8362
EVRS (EVRF2007_AMST) ETRS89-h  8362
Bpv EVRS (EVRF2007_AMST)  8363
EVRS (EVRF2007_AMST) Bpv  8363

Transformácia výšky je možná pre formáty: SHP, GML, TXT/CSV a DXF.

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 10.06.2019 

 


 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť


 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty