Aktuálna stránka:Vojenské mapy | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Staré vojenské mapy

Do kategórie starých vojenských máp zaraďujeme generálne mapy v mierke 1:200000, špeciálne mapy v mierkach 1:75000 a 1:25000 a topografické mapy v mierke 1:20000. Ich spoločným znakom je účel vyhotovenia pre vojenské použitie. Pochádzajú z obdobia 1922 - 1952. Najzaujímavejším kartografickým dielom tejto zbierky sú bezpochybne špeciálne mapy 1:75000, ktoré pokrývajú celé územie Slovenska a ich zvláštnosťou je zobrazenie výškopisu metódou šrafovania, čo bolo zachované aj na ich zväčšeninách v mierke 1:25000, ktoré však neskôr boli obnovené a výškopis bol na niektorých listoch znázornený už pomocou vrstevníc.

Ukážka špeciálnej mapy 1:75000, 1922

Ukážka špeciálnej mapy 1:25000, 1934

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022