Aktuálna stránka:Archív | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Archív

Mám záujem o historické mapy. Máte takéto mapy k dispozícií? Akým spôsobom ich môžem získať? Môžem ich získať aj v digitálnej podobe?

Bližšie informácie o dostupnosti historických podkladov v našom Ústrednom archíve môžete nájsť tu.

Môžeme Vám poskytnúť kópie týchto podkladov na základe doručenej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

  • kontaktné a fakturačné údaje objednávateľa
  • požadované údaje o mape – druh mapy, nomenklatúra/číslo mapového listu, názov katastrálneho územia, v prípade katastrálnych máp aj požadované parcelné čísla

Taktiež je možné poskytnúť rastre (skeny) týchto podkladov. Táto služba je spoplatnená v závislosti od formy skenovania nasledovne:

  • Farebné skenovanie: 5,00 € /za mapový list
  • Čiernobiele skenovanie: 3,50 € /za mapový list

Ak máte záujem o naskenovanie podkladov je potrebné doručiť kompletne vyplnené a potvrdené príslušné objednávkové tlačivo, ktoré nájdete tu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na:  uagk(at)skgeodesy.sk.

Potreboval by som nahliadnuť do máp, je možné aj osobne navštíviť archív?

Našu bádateľňu je možné navštíviť v rámci stránkových hodín, každý pracovný deň, v prípade záujmu o štúdium väčšieho množstva máp odporúčame vopred sa informovať o možnosti štúdia v konkrétny deň. Všetky nami archivované mapy aj písomnosti sú verejne prístupné na štúdium, kópie a skeny vyhotovujeme z historických máp aj z novších máp, na ktorých rozmnožovanie máme oprávnenie.

Bližšie informácie Vám poskytnú na:  uagk(at)skgeodesy.sk

 

 

Aktualizované: 18.05.2021