Údaje na stiahnutie

Voľne dostupné údaje podľa INSPIRE v súradnicovom systéme ETRS89 (kód EPSG:4258) na stiahnutie:

INSPIRE téma Dáta Autor Licencia

Administratívne jednotky (Administrative units)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Geografické názvoslovie (Geographical names)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Hydrografia (Hydrography)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Dopravné siete (Transport networks)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Budovy (Buildings)

GML
GEOPACKAGE
ESRI GDB

GKÚ Bratislava

CC BY 4.0

Katastrálna mapa - parcely C

(Cadastral parcels - Cadastral map)

Slovensko(GML)

Bratislavský kraj (GML)

Trnavský kraj (GML)

Trenčiansky kraj (GML)

Nitriansky kraj (GML)

Žilinský kraj (GML)

Banskobystrický kraj (GML)

Prešovský kraj (GML)

Košický kraj (GML)

ÚGKK SR CC BY 4.0

Mapa určeného operátu - parcely E

(Cadastral parcels - Map of determined documentation)

Slovensko (GML)

Bratislavský kraj (GML)

Trnavský kraj (GML)

Trenčiansky kraj (GML)

Nitriansky kraj (GML)

Žilinský kraj (GML)

Banskobystrický kraj (GML)

Prešovský kraj (GML)

Košický kraj (GML)

ÚGKK SR CC BY 4.0

 

Aktualizované: 24.07.2023