Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Kontakt

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava 212

IČO: 17316219
DIČ: 2020838083

Tel.: +421 2 2081 6000

Fax: +421 2 4342 7511

E-mail:  gku@skgeodesy.sk

Zákaznícke centrum a Ústredný archív geodézie a kartografie:
Pondelok 8:00 - 12:00        12:30 - 14:00
Utorok 8:00 - 12:00        12:30 - 14:00
Streda 8:00 - 12:00        12:30 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 12:00        12:30 - 14:00
Piatok 8:00 - 13:00 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
15.03.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty