Geoportál > Oznamy a aktuality > Aktualizácia Technickej správy

Aktualizácia Technickej správy

Aktualizácia Technickej správy

Dňa 22.2.2018 bola zverejnená aktualizovaná verzia Technickej správy: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému referenčnému systému 1989 (verzia 3.0).

Aktualizácia Technickej správy sa týkala jej doplnenia o:

  • EPSG kódy pri definíciách súradnicových referenčných systémov a ich realizáciách,
  • EPSG kódy pri definíciách transformačných vzťahov a postupov,
  • informácie o štandarde NADCON vytvorenom pre gridy súradnicových rozdielov JTSK03-JTSK, ktoré sú v tomto štandarde využívané v Rezortnej transformačnej službe,
  • informácie o štandarde GTX vytvorenom pre DVRM05, ktorý je v tomto štandarde využívaný v Rezortnej transformačnej službe.

 

Aktualizované: 08.02.2023