Oznamy a aktuality

Odstávka Portálu ESKN

01.08.2022 Dňa 2.8.2022 bude prebiehať aktualizácia Portálu ESKN.
 

Nový DMR 5.0

29.07.2022 Nové lokality k dispozícii
 

ZBGIS Raster

07.07.2022 Nové ZBGIS rastre k dispozícii.
 

Ukončenie poskytovania WFS a WCS služieb

01.07.2022 Ukončenie poskytovania vybraných služieb WFS a WCS.
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

30.06.2022 Novinky v novej verzii aplikácie
 

Ortofotomozaika SR

09.05.2022 Nová ortofotomozaika z územia stredného Slovensko k dispozícii
 

Transformácia súradníc v databáze PostGIS a v knižnici PROJ

07.04.2022 Bol zverejnený návod na transformáciu súradníc medzi systémami ETRS89 a S-JTSK v databáze PostGIS a v knižnici PROJ
 

Ortofotomozaika SR

28.02.2022 Ortofotomozaika územia západného Slovenska z roku 2020 dostupná vo variante RGB
 

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

17.01.2022 Aktualizovaný návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS
 

Nový Geoportál

22.12.2021 Dňa 22.12.2021 GKÚ sprístupnil nový Geoportál (https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html), ktorý prešiel komplexným prepracovaním grafickej časti
 

Webové mapové služby ÚGKK SR dostupné v QGIS

29.10.2021 Webové mapové služby poskytované ÚGKK SR sú dostupné v plugine Geodata CZ/SK v aplikácii QGIS.
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

29.10.2021 Novinky v novej verzii 4.5
 

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

09.09.2021 Aktualizovaný návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS.
 

Návod na implementáciu systému S-JTSK v QGIS

11.08.2021 Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii QGIS.
 

Postup pri hlásení chýb v aplikácii Mapový klient ZBGIS

19.07.2021 Zverejnený návod ako postupovať v prípade zistenia chyby v aplikácii Mapový klient ZBGIS.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 
Aktualizované: 26.07.2021