Geoportál > Oznamy a aktuality > INSPIRE ukladacie služby ATOM

INSPIRE ukladacie služby ATOM

ATOM služby predstavujú jeden so spôsobov implementácie ukladacích služieb podľa Smernice INSPIRE.

ATOM služby poskytované Geodetickým a kartografickým Bratislava a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR umožňujú stiahnutie predpripravených súborov pre jednotlivé INSPIRE dátové sady.

Zoznam dostupných ATOM služieb je uvedený na stránke tu.

Informácie o ATOM službách spolu s návodom na stiahnutie údajov nájdete tu.

 

Aktualizované: 25.01.2024