Aplikácia Mapový klient ZBGIS mení svoj názov na MAPKA - Mapový portál katastra.

Spolu s názvom aplikácie sa mení aj jej URL adresa: https://zbgis.skgeodesy.sk/mapka/

Súčasne vychádza jej nová verzia 7.0.0 s nasledujúcimi zmenami:

 • Aktualizované vrstvy DMR 5.0 a DMP 1.0 v téme Terén.
 • Aktualizovaná podkladová mapa ORTOFOTO (západ časť z roku 2023).
 • Doplnenie vrstvy ORTOFOTO 2020 – 2022 do skupiny ORTOFOTO (staršie verzie).
  • Po identifikácií ORTOFOTO 2020 – 2022 sa zobrazí Dátum snímkovania označeného územia.
  • V detaile odkaz na stránku Geoportál pre stiahnutie Ortofotomozaiky z celého územia SR.
 • Tlač do PDF - doplnené formáty A1 a A0.
 • Zobrazenie výšky pri identifikácií a maptipe z DMR 5.0.
 • Zdieľanie - doplnené podmienky používania.
 • Zmena textu Referenčný geodetický bod na Geodetický bod GZ.
 • Obľúbené miesta - doplnená funkcia exportu geometrie do GEOJSON/GML.
 • Kreslenie - doplnená funkcia zapnutia/vypnutia zobrazenia nakreslených objektov.
 • Zobrazenie upozornenia pri duplicitnom pridávaní predvolených služieb.
 • Doplnené predvolené služby Národné lesnícke centrum (NLC):
  • Porastová mapa,
  • Poľovné revíry.
 • Doplnené predvolené služby Hlavné mesto Bratislava:
  • Územný plán – Regulačný výkres.
Aktualizované: 14.06.2024