Geoportál > Oznamy a aktuality > Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS

Návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS

Aktualizovaný návod na implementáciu systému S-JTSK v aplikácii ArcGIS je k dispozícii na stiahnutie v sekcii Geodetické základy - Na stiahnutie.

Do návodu bola doplnená tabuľka (tab. č. 3) so zoznamom transformácií zabudovaných priamo v ArcGIS týkajúcich sa súradnicového systéme S-JTSK.

 

Aktualizované: 11.08.2023