Geoportál > Oznamy a aktuality > Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

Aktualizovaný návod na prácu s digitálnym modelom reliéfu (DMR) v aplikácii QGIS je k dispozícii na stiahnutie TU.

Jednotlivé kapitoly boli upravené, doplnené a aktualizované podľa verzie QGIS  3.22.2.

Takisto pribudli nové kapitoly:

  • Vytvorenie DMR z vektorovej bodovej vrstvy
  • Spojenie rastrov DMR
  • Orientácia terénu voči svetovým stranám
  • Vytvorenie tlačových výstupov

Aktualizované: 08.02.2023