Geoportál > Oznamy a aktuality > Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS bol aktualizovaný. K dispozícii na stiahnutie je v sekcii ZBGIS - Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0.

Novinky v návode:

  • Nastavenie symboliky a 3D zobrazenie:
    • Render as Surface – vykreslenie v podobe 3D modelu (ako DMR či DMP) v 3D zobrazení
    • efekt osvetlenia Eye Dome Lighting
  • Výber bodov podľa hodnôt atribútov (Query Filter)
  • Export do iných formátov (LAS, LAZ, GeoPackage, ESRI Shapefile, DXF, CSV)
  • Transformácia do iného polohového systému
  • Odmeranie výškového profilu

 

 

 

 

Aktualizované: 17.02.2023