Geoportál > Oznamy a aktuality > Rozšírenie služieb SKPOS

Rozšírenie služieb SKPOS

Oznamujeme, že od 1.6.2020 bola sprístupnená služba SKPOS online postprocesing. Služba umožňuje načítať záznamy GNSS vykonané statickou metódou a vypočítať súradnice spracovaním základníc voči okolitým referenčným staniciam SKPOS. Viac informácii nájdete na stránkach služby SKPOS.

Aktualizované: 08.02.2023