Geoportál > Oznamy a aktuality > Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

Na základe Pokynu predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. POK_UGKK SR_10/2017 s účinnosťou od 18.9.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR („lustrácia“) Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

 

 

Aktualizované: 08.02.2023