Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.geoportal.sk spĺňa štandardy prístupnosti webových stránok na základe zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je vytvorené tak, aby k obsahu mohli pristupovať aj znevyhodnení občania (používatelia). Usporiadanie stránky a funkčnosť je navrhnutá s ohľadom na alternatívne zariadenia určené na prezeranie webových stránok (napr. textové prehliadače, hlasové čítačky a podobne).

Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štylov (CSS), alebo JavaScriptových sekcií. Portál disponuje špeciálnou verziou Blind Friendly pre slabozrakých a nevidiacich občanov.

S pripomienkami k prístupnosti, obsahu, alebo funkčnosti webového sídla kontaktuje správcu portálu na e-mailovej adrese .


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty