Geoportál > Aplikácie > MAPKA > Prihlásenie

Prihlásenie

Prihlásením používateľa do svojho registrovaného účtu sa sprístupnia nasledovné funkcionality:

•    Ukladanie mapových kompozícií – automatické ukladanie stavu aplikácie, tzv. „vlastnej kompozície“. Automaticky sa ukladajú všetky aktivity vykonané v aplikácii ako napr. nastavenie podkladových máp a vrstiev, kreslenie, meranie, pridanie vlastných vrstiev zo súborov alebo mapových služieb, obľúbené miesta, atď.. Pre uloženie vlastnej kompozície prihláseného používateľa je použitý  úložný priestor bez časového a objemového obmedzenia. Takto uloženú mapovú kompozíciu aplikácie je možné zdieľať.
•    Odstránenie funkcie RE-Captcha - pri identifikácií objektov v téme Kataster nehnuteľností (Parcela C, Parcela E, List vlastníctva, Stavba, Fyzická alebo Právnická osoba) nezobrazuje okno overovania RE-Captcha. Poskytovateľ služieb môže uplatniť overenie RE-Captcha aj registrovanému používateľovi z dôvodu ochrany údajov pred spracovaním robotmi.

Prihlásenie bežného/nezmluvného používateľa je riešené dvojstupňovou autentifikáciou :
-    prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena/e-mailu a hesla
-    overovací kód SMS (maximálna platnosť jedného kódu – dĺžka jedného prihlásenia je 8 hodín) 
Prihlásenie zmluvného používateľa je riešené jednostupňovou autentifikáciou :
-    prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena/e-mailu a hesla

Registrácia
Nový používateľ, môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba/SZČO,  sa registruje cez formulár rezortnej aplikácie Portál ESKN. Po registrácii má prístup ku všetkým verejne dostupným funkcionalitám, ako aj k funkcionalitám, ktoré sú určené prihláseným používateľom. Niektoré služby sú prístupné pre oprávnené subjekty, pre tieto subjekty vytvára používateľské účty zástupca ÚGKK SR na základe zmluvného vzťahu alebo oprávnenia v zmysle platných zákonov. Viac informácii o registrácii a prihlásení nájdete tu.

Zmenu automaticky vygenerovaného hesla na vlastné je možné urobiť po prihlásení sa do Portálu ESKN na stránke: https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/ v časti Aktualizácia profilu (ukážka tu).

Poznámky k bezpečnosti
Vzhľadom na rôzne aspekty bezpečnosti riešenia – poskytovaných údajov a používateľského konta – boli aplikované niektoré bezpečnostné prvky:
-    vyžadované komplexné heslo
-    heslo používateľa pozná iba používateľ, v databáze je uložené v zašifrovanej podobe
-    overené telefónne číslo (pre používateľa registrovaného cez Portál ESKN)
-    niektoré operácie sú kontrolované podľa frekvencie volania
Tieto opatrenia boli zavedené pre ochranu dát pred spracovaním robotmi a pred útokom na používateľovo konto. Je potrebné ich rešpektovať a postupovať podľa pokynov aplikácie.

Aktualizované: 14.06.2024