Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Objednanie údajov o geodetických bodoch

 • Geodetické údaje o bodoch geodetických základov SR sú poskytované prostredníctvom Portálu produktov a služieb (viď nižšie).
 • Alebo na základe žiadosti zaslanej na: gkuzc(at)skgeodesy.sk. Žiadosť musí obsahovať kontaktné a fakturačné údaje žiadateľa, označenie bodu geodetických základov SR.


Objednanie údajov o geodetických bodoch prostredníctvom portálu produktov a služieb

 1. Objednanie údajov o geodetických bodoch v elektronickej forme (formát PDF) sa vykonáva prostredníctvom Portálu produktov a služieb: https://om.skgeodesy.sk
 2. Výber údajov: v ľavom panely je potrebné postupne vybrať položky: Digitálne údaje -> Geodetické základy -> Údaje o geodetických bodoch -> Referenčný geodetický bod.
 3. Pre zobrazenie geodetických bodov je nutné sa v mape priblížiť do väčšej mierky.
 4. Identifikácia/výber geodetických bodov sa vykonáva nástrojmi v ľavom panely (Definujte priestorový rozsah), odporúčame využívať nástroj Výber obdĺžnikom. Následným kliknutím do mapy a ťahaním kurzora sa nám vytvorí ohraničenie.
 5. Po spracovaní sa nám v ľavom panely dole zobrazia body nachádzajúce sa vo vnútri vytvoreného ohraničenia. Ak chcem určitý bod odobrať klikneme na ikonu -.
 6. Pre objednanie klikneme na Kúpiť v základnej cene, potom klikneme na Vytvoriť objednávku.

 7. Posledným krokom je prihlásenie sa ak už máme vytvorený účet v obchodnom module alebo registrovať sa pre vytvorenie nového účtu.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť