Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Objednávka služieb SKPOS®

Objednávka Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®) sa vykonáva pomocou webového formulára dostupného na adrese:

http://skpos.gku.sk/register

Krok 1: Vyplnenie webového formulára podľa pokynov uvedených vo formulári a jeho nápovede.

Krok 2: Po spracovaní administrátorom vám bude odoslaná na zadanú e-mailovú adresu elektronická verzia faktúry, ktorú je potrebné zaplatiť bankovým prevodom.

Krok 3: Po identifikácii platby bude váš používateľský účet aktivovaný. O celom procese registrácie vás budeme priebežne informovať e-mailom.

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
21.05.2018 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť