Geoportál > Oznamy a aktuality > Geografiké názvoslovie

Geografiké názvoslovie

Údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia z územia SR boli aktualizované ku dňu 20. 07. 2023. Údaje sú dostupné na stiahnutie tu.

Súbory obsahujú triedy objektov ZBGIS: Geografický názov (Historický názov, Variantný názov), Geografický názov - Katastrálne územie, Geografický názov - Časť obce, Geografický názov - Obec, Geografický názov - Okres, Geografický názov - Kraj, Geografický názov - Slovenská republika a tiež tabuľku Geografický názov - Obec (počet obyvateľov), ktorá obsahuje počty obyvateľov obcí od roku 2007 do 2022 podľa Štatistického úradu SR.

 

 

Aktualizované: 21.07.2023