Geoportál > Oznamy a aktuality > Najvyššie a najnižšie položené miesta krajov Slovenska

Najvyššie a najnižšie položené miesta krajov Slovenska

Najvyššie a najnižšie položené miesta na území krajov boli určené pomocou Digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0 vytvoreného v rámci 1. cyklu projektu leteckého laserového skenovania (LLS) územia Slovenska.

Nadmorská výška, polohové súradnice, dátum zberu údajov LLS použitých na tvorbu DMR 5.0, geografický popis miesta a zobrazenie jeho polohy v aplikácii Mapový klient ZBGIS sú uvedené v tabuľke dostupnej tu

 

 

Aktualizované: 25.03.2024