2. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR (2020 – 2022)

Druhý cyklus (2020 - 2022) tvorby Ortofotomozaiky SR bol ukončený v roku 2023. V roku 2020 bolo nasnímkované západné Slovensko, v roku 2021 stredné Slovensko a v roku 2022 východné Slovensko.

Technická správa: 2. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2020-2022.

Ortofotomozaika na stiahnutie 
Západ 2020 (RGBN) ZIP1 (98 GB)  ZIP2 (95 GB)  ZIP3 (127 GB)  ZIP4 (113 GB)  ZIP5 (121 GB)
Západ 2020 (RGB) ZIP1 (88 GB)  ZIP2 (81 GB)      
Stred 2021 (RGBN) ZIP1 (90 GB) ZIP2 (86 GB) ZIP3 (86 GB) ZIP4 (79 GB) ZIP5 (100 GB)
Stred 2021 (RGB) ZIP1 (73 GB) ZIP2 (85 GB)      
Východ 2022 (RGBN) ZIP1 (119 GB) ZIP2 (91 GB) ZIP3 (64 GB) ZIP4 (118 GB) ZIP5 (93 GB)
Východ 2022 (RGB) ZIP1 (84 GB) ZIP2 (82 GB)      
Informácie (parametre, presnosť)          
Licenčné podmienky          

Prehľad rozdelenia Ortofotomozaiky SR 2. cyklus (2020-2022) variant RGBN v ZIP súboroch na stiahnutie

Prehľad rozdelenia Ortofotomozaiky SR 2. cyklus (2020-2022) variant RGB v ZIP súboroch na stiahnutie

 

Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií TU. Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 2. cyklu 2020-2022 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Klad mapových listov
1 : 5000  Esri GDB  Esri SHP  GeoPackage

Parametre:
Priestorové rozlíšenie (GSD): 20 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 4 (RGBN, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet mapových listov (ML) v klade ŠMO5 (1:5000): územie západného Slovenska =  3418 ML, územie stredného Slovenska =  3435 ML, územie východného Slovenska = 3422 ML

Presnosť:
Stredná polohová chyba RMSExy (Root mean square error):
RMSExy = 0,21 m

CE95 (Circular error 95%):
CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,36 m

Hodnota CE95 definuje polomer kružnice so stredom v určenom bode na ortofotomozaike, vnútri ktorej sa s 95% pravdepodobnosťou nachádza jeho skutočná horizontálna poloha. Predstavuje veľkosť polohovej chyby, ktorá nebude v 95% prípadov prekročená.

 

Aktualizované: 03.08.2023