Objednať

Produkt alebo služba Typ údajov Cena Informácie
Geodetický údaj o bode geodetických základov SR digitálny 1,00 € / bod Objednávka
geodetických údajov
analógový 2,50 € / bod
Archivália geodetického údaju
o geodetickom bode
digitálny 1,00 € / bod
analógový 2,50 € / bod
Údaje pre virtuálnu stanicu SKPOS alebo pre referenčnú stanicu SKPOS v intervale 1, resp. 5,10,15,30 sek. RINEX 2.x, 3.x 0,05 € / minúta Registrácia SKPOS
SKPOS_mm RINEX 2.x, 3.x 50,00 € / 1000 h / rok
SKPOS_cm RTCM 2.x, 3.x,
CMRx, CMR+
50,00 € / rok
SKPOS_cm RTCM 2.x, 3.x,
CMRx, CMR+
19,00 € / mesiac
SKPOS_dm RTCM 2.x 20,00 € / rok

Pozn.: všetky ďalšie informácie o produktoch a službách nájdete v cenníku platnom od 1. mája 2014.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
11.07.2017 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť