Geoportál > Oznamy a aktuality > Nové produkty z 2. cyklu LLS

Nové produkty z 2. cyklu LLS

Od 25.10.2023 sú bezodplatne k dispozícii nový Digitálny model reliéfu 6.0, Digitálny model povrchu 2.0 a klasifikované mračno bodov z 2. cyklu projektu leteckého laserového skenovania (2022-2026). Najnovšie boli pridané lokality číslo 04 - Myjava a 06 - Piešťany.

Rastre DMR 6.0 a DMP 2.0 vo formáte TIFF s priestorovým rozlíšením 0,5 m je možné stiahnuť online z cloudu. Klasifikované mračno bodov vo formáte LAZ je dostupné na základe objednávky. Viac informácii o poskytovaní nájdete tu.

Produkty LLS z 2. cyklu nie je momentálne možné prezerať ani sťahovať cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS.

Viac informácií  o 2. cykle projektu LLS nájdete na stránkach Letecké laserové skenovanie2. cyklus projektu LLS (2022-2026) a tvorba DMR 6.0.

Aktualizované: 22.03.2024