Poskytovanie produktov LLS

2. cyklus projektu (2022 – 2026)

Produkty DMR 6.0 DMP 2.0 z 2. cyklu projektu LLS z jednotlivých lokalít sú k dispozícii v rastrovom formáte TIFF s priestorovým rozlíšením 0,5 m vo forme ZIP balíčkov na stiahnutie prostredníctvom vládneho cloudu.

Produkty LLS z 2. cyklu na stiahnutie
  DMR 6.0 DMP 2.0
 
S-JTSK[JTSK03]+HBpv
ETRS89-TM34+hETRS89
S-JTSK[JTSK03]+HBpv
ETRS89-TM34+ hETRS89
LOT04 ZIP (13,2 GB) ZIP (13,1 GB) ZIP (8,5 GB) ZIP (8,5 GB)
LOT06 ZIP (9,7 GB) ZIP (9,6 GB) ZIP (5,2 GB) ZIP (8,2 GB)
LOT07 ZIP (12,6 GB) ZIP (12,5 GB) ZIP (6,3 GB) ZIP (10,4 GB)
LOT10 ZIP (10,6 GB) ZIP (10,2 GB) ZIP (5,2 GB) ZIP (8,3 GB)
LOT20 ZIP (13,1 GB) ZIP (12,6 GB) ZIP (5,7 GB) ZIP (9,8 GB)

Klasifikované mračná bodov vo formáte LAZ sú vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) aj naďalej poskytované offline formou po lokalitách prostredníctvom odberných miest (zákazníckych centier) - pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2).

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov z 2. cyklu LLS, je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK SR“. Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

Tabuľka s približnými veľkosťami súborov produktov LLS z 2. cyklu je dostupná na stiahnutie tu.

Produkty LLS z 2. cyklu teraz nie je možné sťahovať cez aplikáciu MAPKA.

Dostupné lokality sú na mape vyznačené modrou farbou         . Rozpracované lokality sú na mape vyznačené ružovou farbou         .

 

1. cyklus projektu (2017 – 2023)

Produkty DMR 5.0 DMP 1.0 z 1. cyklu projektu LLS z celého územia Slovenskej republiky sú k dispozícii v rastrovom formáte TIFF s priestorovým rozlíšením 1 m vo forme ZIP balíčkov na stiahnutie prostredníctvom vládneho cloudu.

Produkty LLS z 1. cyklu na stiahnutie
  DMR 5.0 DMP 1.0 (bez LOT 35)
 
S-JTSK[JTSK03]+HBpv
ETRS89-TM34+hETRS89
S-JTSK[JTSK03]+HBpv
ETRS89-TM34+ hETRS89
celá SR ZIP (183 GB) ZIP (183 GB) ZIP (138 GB) -

Klasifikované mračná bodov vo formáte LAZ sú vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) aj naďalej poskytované offline formou po lokalitách prostredníctvom odberných miest (zákazníckych centier) - pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2).

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov z 1. cyklu LLS, je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Údaje menšieho rozsahu (výrezy) je možné sťahovať cez aplikáciu MAPKA, viac informácií tu.

Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK SR“. Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

Tabuľka s približnými veľkosťami súborov produktov LLS z 1. cyklu je dostupná na stiahnutie tu.


Aktualizované: 20.06.2024