Geoportál > Oznamy a aktuality > Nová Ortofotomozaika SR

Nová Ortofotomozaika SR

Nová ortofotomozaika z územia východného Slovenska z roku 2022 je dostupná na stiahnutie.
Viac informácií nájdete tu.

Aktualizovaná ortofotomozaika je k dispozícii ako podkladová mapa ORTOFOTO v aplikácii MAPKA a taktiež je dostupná aj formou webových mapových služieb WMSWMTS

 

Aktualizované: 14.06.2024