Geoportál > Oznamy a aktuality > Ortofotomozaika SR

Ortofotomozaika SR

Nová ortofotomozaika z územia stredného Slovenska z roku 2021 je dostupná na stiahnutie.
Viac informácií nájdete tu.

Ortofotomozaika je k dispozícii ako podkladová mapa v Mapovom klientovi ZBGIS a taktiež je dostupná aj formou webových mapových služieb WMSWMTS

 

Aktualizované: 09.05.2022