Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava; r. 2017
 Licencia  CC-BY 4.0 

Voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS:

ZBGIS - všetky kategórie 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms_featureinfo/service.svc/get

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms_featureinfo/service.svc/get

 

Referenčné geodetické body

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get

Antropogénne prvky

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms_featureinfo/service.svc/get

Výškopis

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms_featureinfo/service.svc/get

Vodstvo

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms_featureinfo/service.svc/get

Vegetácia

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms_featureinfo/service.svc/get

Povrch

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms_featureinfo/service.svc/get

Letecko-navigačné informácie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms_featureinfo/service.svc/get

Geografické názvoslovie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wms/service.svc/get

 

Ďalšie voľne dostupné WMS služby zo ZBGIS (bez FeatureInfo):

ZBGIS - všetky kategórie 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wms/service.svc/get

Administratívne hranice

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms/service.svc/get

 

Ortofotomozaika

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get

Antropogénne prvky

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms/service.svc/get

Výškopis

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vyskopis_wms/service.svc/get

Vodstvo

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms/service.svc/get

Vegetácia

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vegetacia_wms/service.svc/get

Povrch

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_povrch_wms/service.svc/get

Letecko-navigačné informácie

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_letecko_navigacne_informacie_wms/service.svc/get

Digitálny model reliéfu (DMR3.5)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_dmr3_wms/service.svc/get

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
31.03.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť