Geoportál > Oznamy a aktuality > ZBGIS Raster

ZBGIS Raster

Je poskytnutá na stiahnutie nová verzia ZBGIS rastrov vytvorená v marci 2023. Rastre pre mierky 1:5000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 je možné stiahnuť online z cloudu tu alebo menších častiach (do 20 mapových listov) cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS®, postup pre stiahnutie je uvedený v Pomocníkovi.

 

Aktualizované: 18.04.2023