ZBGIS Raster

Od roku 2018 poskytujeme nový produkt - ZBGIS® Raster. ZBGIS® Raster predstavuje export údajov z databáz informačného systému ZBGIS® v rastrovej forme vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK03) (georeferencované súbory TIF + TFW) pre mierky 1:5 000 - 1:50 000. Vektorovým objektom je priradená kartografická reprezentácia, pomocou ktorej sa údaje zobrazujú v rôznych mierkach. Detailný popis symboliky a jej pravidiel pre jednotlivé mierky je uvedený v Zobrazovacom katalógu ZBGIS®. Klady mapových listov boli navrhnuté podľa nového kartografického modelu pre mierku 1:10 000. Ostatné mierky vznikli odvodením od tejto mierky. Klady je možné si stiahnuť v sekcii Na stiahnutie. Sťahovanie ZBGIS® rastrov je možné online z cloudu alebo po menších častiach (do 20 mapových listov) cez aplikáciu MAPKA, postup pre stiahnutie je uvedený v Pomocníkovi.  Na ZBGIS® Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Bentley MicroStation V8i si môžete stiahnuť tu. Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Kokeš si môžete stiahnuť tu.


ZBGIS Raster 1:5 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1:5 000 počtom rastrov 10 201. Mapa obsahuje údaje s mierou podrobnosti a abstrakcie podľa Katalógu tried objektov ZBGIS®. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice, popis (neštandardizované a štandardizované názvy). 

ZBGIS Raster

ZBGIS Raster 1:10 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1:10 000 počtom rastrov 2 635. Mapa obsahuje údaje s mierou podrobnosti a abstrakcie podľa podľa Katalógu tried objektov ZBGIS®. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice a popis (redukovaný obsah neštandardizovaných a štandardizovaných názvov). 

ZBGIS Raster

ZBGIS Raster 1:25 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1: 25 000 počtom rastrov 463. Mapa obsahuje redukované údaje s mierou podrobnosti a abstrakcie podľa Katalógu tried objektov ZBGIS®. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice a popis (redukovaný obsah neštandardizovaných a štandardizovaných názvov) v kombinácii s generalizovanými údajmi sídiel. 

ZBGIS Raster

ZBGIS Raster 1:50 000

Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1: 50 000 počtom rastrov 132. Mapa obsahuje generalizované údaje na úrovni mierky 1:50 000. 

ZBGIS Raster

ZBGIS rastre na stiahnutie 
ZBGIS Raster 1:5000 ZIP (93 GB)
ZBGIS Raster 1:10 000 ZIP (35 GB)
ZBGIS Raster 1:25 000 ZIP (7 GB)
ZBGIS Raster 1:50 000 ZIP (2 GB)

Na produkt ZBGIS Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

 

Licenčné podmienky pre klady ML  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Aktualizované: 13.06.2024