Aktuálna stránka:Mapový klient ZBGIS | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS, ESKN.
Aplikácia umožňuje pridávanie údajov z externých zdrojov, či už zo súborov bežne podporovaných digitálnych formátov pre priestorové údaje (SHP, DGN, DXF, GML, GPX, VGI, GeoPackage, GeoJSON, SpatialLite, SQLite) alebo formou webových mapových služieb (WMS, WMTS). V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do formátu PDF, vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy. Takisto je možné zdieľať obsah máp prostredníctvom sociálnych sietí.
Mapový klient ZBGIS je optimalizovaný na použitie priamo v mobilných zariadeniach (tablet, smartfón). Používateľom to poskytuje možnosť využívať aplikáciu aj na prácu priamo v teréne. Aplikácia umožňuje na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie.
Aplikácia je platformovo nezávislá a nevyžaduje inštaláciu žiadnych prídavných modulov. Je podporovaná vo webových prehliadačoch  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a Safari.
Od roku 2018 Mapový klient ZBGIS obsahuje aj tému Kataster nehnuteľností, čím nahrádza  aplikáciu MAPKA (Mapový portál katastra nehnuteľností).
Viac informácií nájdete v Pomocníkovi.

Témy v aplikácii:  

ZBGIS Kataster nehnuteľností - mapy Terén, digitálny model reliéfu, nadmorské výšky, sklony, orientácie  Geodetické základy, referenčné geodetické body ŠMD, archív Geografické názvy mimo územia SR

 

Ukážka vyhľadávania údajov v téme Kataster nehnuteľností:

 

Aktualizované: 17.04.2023