Aktuálna stránka:Mapový klient ZBGIS | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS, ESKN.
Aplikácia umožňuje pridávanie údajov z externých zdrojov, či už zo súborov bežne podporovaných digitálnych formátov pre priestorové údaje (SHP, DGN, DXF, GML, GPX, VGI, GeoPackage, GeoJSON, SpatialLite, SQLite) alebo formou webových mapových služieb (WMS, WMTS). V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do formátu PDF, vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy. Takisto je možné zdieľať obsah máp prostredníctvom sociálnych sietí.
Mapový klient ZBGIS je optimalizovaný na použitie priamo v mobilných zariadeniach (tablet, smartfón). Používateľom to poskytuje možnosť využívať aplikáciu aj na prácu priamo v teréne. Aplikácia umožňuje na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie.
Aplikácia je platformovo nezávislá a nevyžaduje inštaláciu žiadnych prídavných modulov. Je podporovaná vo všetkých štandardných webových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).
Nová verzia Mapového klienta ZBGIS obsahuje aj tému Kataster nehnuteľností, čím nahrádza doterajšiu aplikáciu MAPKA (Mapový portál katastra nehnuteľností).
Viac informácií nájdete v Pomocníkovi.

Témy v aplikácii:  

ZBGIS Kataster nehnuteľností - mapy Terén, digitálny model reliéfu, nadmorské výšky, sklony, orientácie  Geodetické základy, referenčné geodetické body ŠMD, archív Geografické názvy mimo územia SR

 

Ukážka vyhľadávania údajov v téme Kataster nehnuteľností:

 

Aktualizované: 29.06.2022