Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Väčšina dnes dostupných GIS a CAD desktopových aplikácií umožňuje pripojiť Mapové služby a využívať ich pri práci. Tu nájdete návody ako pripojiť dostupné Mapové služby v jednotlivých aplikáciách.

 

Microstation V8i

Pre pripojenie WMS služieb do Microstation V8i je potrebné zadefinovať nastavenia - slúžia na to súbory .xwms. Predpripravené .xwms súbory WMS služieb ZBGIS  ako aj postup pre pripojenie WMS služieb do Microstation V8i si môžete stiahnuť tu:

 

QGIS

Návod na prácu s WMS a WMTS službami v aplikácii QGIS nájdete tu.

XML súbor na pripojenie WMS a WMTS služieb ZBGIS, ESKN a INSPIRE poskytovaných ÚGKK SR do aplikácie QGIS nájdete tu.

Návod na prácu s WFS a WCS službami v aplikácii QGIS nájdete tu.

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 22.07.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť