Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Väčšina dnes dostupných GIS a CAD desktopových aplikácií umožňuje pripojiť Mapové služby a využívať ich pri práci. Tu nájdete návody ako pripojiť dostupné Mapové služby v jednotlivých aplikáciách.

 

Microstation V8i

Pre pripojenie WMS služieb do Microstation V8i je potrebné zadefinovať nastavenia - slúžia na to súbory .xwms. Predpripravené .xwms súbory WMS služieb ZBGIS  ako aj postup pre pripojenie WMS služieb do Microstation V8i si môžete stiahnuť tu:

 

QGIS

Pre pripojenie mapových služieb v QGISe môžete využiť predpripravené projekty.

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 03.01.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť