Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Väčšina dnes dostupných GIS a CAD desktopových aplikácií umožňuje pripojiť Mapové služby a využívať ich pri práci. Tu nájdete návody ako pripojiť dostupné Mapové služby v jednotlivých aplikáciách.

 

Microstation V8i

Pre pripojenie WMS služieb do Microstation V8i je potrebné zadefinovať nastavenia pre zobrazovanie vrstiev z WMS. Slúžia na to súbory .xwms. Predpripravené .xwms súbory ZBGIS, ESKN a INSPIRE  WMS služieb ako aj postup pre pripojenie WMS služieb do Microstation V8i si môžete stiahnuť tu:

QGIS

Občania ak máte záujem, aj vy môžete s voľne prístupných priestorových údajov zistiť viac pomocou aplikácie QGIS.

QGIS je voľne šíriteľný softvér (open source) pre prácu s priestorovými údajmi rôznych formátov a webovými mapovými službami, ktorý vznikol v roku 2002 a je vyvíjaný otvorenou komunitou. Nové verzie QGIS vychádzajú takmer každý mesiac. Cieľom vytvorenia QGIS bolo umožniť sprístupnenie nástrojov pre prácu s geografickými informačnými systémami jednoducho každému, kto má prístup k osobnému počítaču. QGIS beží v súčasnosti  na väčšine bežne používaných operačných systémoch ako sú Windows, Mac, Linux, BSD a je vyvíjaný použitím knižníc a nástrojov Qt a C++.  Prvotným cieľom bolo vytvorenie prehliadača údajov GIS, tento bod QGIS vo svojom vývoji už dávno dosiahol a dnes ponúka o mnoho viac ako len bežný prehliadač GIS.  QGIS disponuje jednoduchým a ľahko ovládateľným grafickým používateľským rozhraním, poskytuje bežné funkcie pre prácu s priestorovými údajmi,  podporuje množstvo rastrových a vektorových údajových formátov a s využitím architektúry zásuvných modulov je možné ľahko pridávať ďalšie funkcie.


Návod na prácu s WMS a WMTS službami v aplikácii QGIS nájdete tu.

XML súbor na pripojenie WMS a WMTS služieb ZBGIS, ESKN a INSPIRE poskytovaných ÚGKK SR do aplikácie QGIS nájdete tu.

Návod na prácu s WFS a WCS službami v aplikácii QGIS nájdete tu.

Návod sťahovanie údajov cez WFS vo webovom prehliadači nájdete tu.

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 09.07.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť