WMTS

Zobrazovacia služba WMTS (Web Map Tile Service) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). WMTS pracuje podobne ako zobrazovacie služby WMS, avšak údaje sú predpripravené na strane servera (cache) a optimalizované do formy mapových dlaždíc (tiles) z dôvodu dosiahnutia vyššej rýchlosti pri prehliadaní. Práca s mapou je tak podstatne rýchlejšia ako pri WMS službách.

Podporované verzie OGC WMTS služieb:
WMTS 1.0.0

 

Aktualizované: 21.12.2021