WMS

Webová Mapová Služba (WMS) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie priestorových údajov vo forme rastrových máp v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta (tenkého alebo silného klienta) na WMS server sú rastrové údaje (obrázok) najčastejšie vo formáte JPEG, PNG, TIFF, a iné, ktoré zobrazujú priestorové údaje rôzneho zamerania (vrstvy), alebo môžu byť výsledkom prekrytu viacerých vrstiev (mapové kompozície), a to aj z rôznych zdrojov. Vrátené rastrové údaje (obrázok) sú georeferencované, čo umožňuje ich správne umiestnenie v priestore. Georeferencováním sa v tomto prípade rozumie jednoznačne daný referenčný súradnicový systém a obdĺžnik so súradnicami (tzv. boundingbox), ktorý obsahuje požadovaný obrázok v tomto systéme.

Podporované verzie OGC WMS služieb:
WMS 1.3.0
WMS 1.1.1

 

 

Aktualizované: 12.10.2022