Dokumenty

Geodetické základy

SKPOS seminár 2021

10 rokov SKPOS

Brožúra SKPOS

SKPOS seminár 2016

Technická správa - Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému referenčnému systému 1989 (verzia 3.0)

Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii QGIS

Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii ArcGIS

Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii MicroStation

 

ZBGIS

Katalóg tried objektov ZBGIS

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS mierka 1:2000 a 1:5000

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS mierka 1:10 000

Technická správa - 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2017-2019

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

Návod na rozbalenie formátu LAZ do formátu LAS pomocou LASzip

Návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS

Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Bentley MicroStation V8i

Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Kokeš

Návod na prácu s WMS a WMTS službami v aplikácii QGIS

Návod na prácu s WFS a WCS službami v aplikácii QGIS

Návod sťahovanie údajov cez WFS vo webovom prehliadači

Návod na export údajov ZBGIS do CAD formátov DXF a DGN

Prezentácia "Produkty a služby ZBGIS" z konferencie GIS Day 2021 na SPU v Nitre organizovanej Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre dňa 15.11.2021:

Prezentácia "Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR" z konferencie GIS Day 2020 na Svf organizovanej Stavebnou fakultou STU v Bratislave dňa 18.11.2020:

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované: 21.12.2021