Geoportál > Úvodná stránka > Dokumenty - návody - prezentácie

Dokumenty - návody - prezentácie

Video s ukážkou obsahu webovej stránky Geoportálu:

 

Geodetické základy

SKPOS seminár 2021

10 rokov SKPOS

Brožúra SKPOS

SKPOS seminár 2016

Technická správa - Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému referenčnému systému 1989 (verzia 3.0)

Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii QGIS

Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii ArcGIS

Súradnicový systém S-JTSK(JTSK03) v aplikácii MicroStation

Transformácia súradníc medzi systémami ETRS89 a S-JTSK v databáze PostGIS a v knižnici PROJ

 

ZBGIS

Katalóg tried objektov ZBGIS

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS mierka 1:2000 a 1:5000

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS mierka 1:10 000

Technická správa - 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2017-2019

Technická správa: 2. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2020-2022
 

Ukážka vyhľadávania údajov v téme Kataster nehnuteľností v aplikácii Mapový klient ZBGIS:

Prezentácia "Produkty ZBGIS vhodné na tvorbu a údržbu účelových technických máp" z konferencie Inžiniersko-priemyselná geodézia 2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Prezentácia "Produkty a služby ZBGIS" z konferencie GIS Day 2021 na SPU v Nitre organizovanej Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre dňa 15.11.2021.

Prezentácia "Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR" z konferencie GIS Day 2020 na Svf organizovanej Stavebnou fakultou STU v Bratislave dňa 18.11.2020.

Návody QGIS

Návod na prácu s ortofotomozaikou v aplikácii QGIS

Návod na prácu s DMR v aplikácii QGIS

Návod na prácu s mračnom bodov v aplikácii QGIS

Návod na prácu s WMS a WMTS službami v aplikácii QGIS

Návod na prácu s WFS a WCS službami v aplikácii QGIS

Návod na export do DXF v QGIS

Ostatné návody

Návod na rozbalenie formátu LAZ do formátu LAS pomocou LASzip

Návod sťahovanie údajov cez WFS vo webovom prehliadači

Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Bentley MicroStation V8i

Návod na pripojenie  georeferencovaných rastrov do aplikácie Kokeš

Návod na konverziu rastrov z farebného formátu RGBN na RGB v IrfanView

Návod na export údajov ZBGIS do CAD formátov DXF a DGN

Návod na pripojenie WMS služby Zoznam stavieb do aplikácie Mapový klient ZBGIS

INSPIRE ATOM služby

 

 

Aktualizované: 23.02.2024