Aktuálna stránka:Objednať | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Objednať

Produkty leteckého laserového skenovania

Klasifikované mračná bodov vo formáte LAZ sú vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) aj naďalej poskytované offline formou po lokalitách prostredníctvom odberných miest (zákazníckych centier) - pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2).

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov z 2. cyklu LLS (2022-2026), je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Tabuľka s približnými veľkosťami súborov produktov LLS z 2. cyklu je dostupná na stiahnutie tu.

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov z 1. cyklu LLS (2017-2023), je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Mračná bodov z 1. cyklu LLS menšieho rozsahu (výrezy) je možné sťahovať cez aplikáciu MAPKA, viac informácií tu.

Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK SR“. Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

ZBGIS údaje

Údaje zo ZBGIS® sú poskytované prostredníctvom portálu Produkty a služby.

1. Na začiatku je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť účet kliknutím na tlačidlo Registrovať sa.
2. Výber údajov je možný v ľavej časti Výber produktu, kde je potrebné postupne vybrať položky: Digitálne údaje -> Referenčné priestorové údaje -> ZBGIS® údaje a tam vybrať kategóriu údajov.
Výber kategórie ZBGIS
3. Definovanie priestorového rozsahu je na základe merných jednotiek. Merné jednotky je možné odoberať, prípadne znova pridať podľa potreby. Pre objednanie je potrebné kliknúť na tlačidlo Kúpiť v základnej cene, následne vybrať formát údajov a súradnicový systém a nakoniec kliknúť na tlačidlo Vytvoriť objednávku.
Ukážka - výber požadovanej oblasti
Viac informácii o kategorizácii údajov sa dočítate v časti Údaje ZBGIS®, o spôsobe výberu a objednania nájdete tu.

Pre produkty ZBGIS® bola merná jednotka (MJ) stanovená nasledovne:
Za MJ predaja údajov a služieb ZBGIS bol stanovený rozsah kladu mapového listu pre mierku 1:5000, čo predstavuje územie o veľkosti 2,5 x 2 km (10199 MJ na území SR). Pre každú MJ a kategóriu predaja bola určená cena, ktorá zohľadňuje hustotu a aktuálnosť údajov na nej.

Prehľady MJ pre produkty ZBGIS® poskytované na území SR nájdete v tabuľke.

Definičné body obcí a časti obcí

Ak máte záujem o poskytnutie vektorových údajov (Definičné body obcíDefiničné body časti obcí) je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Administratívna mapa Slovenskej republiky v mierke 1:250 000 (AMSR)

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Administratívna mapa v rastrovom tvare mierke 1:250 000  je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Rastrový ekvivalent topografickej mapy v mierke 1:25 000 a 1:50 000 (RETM)

Ak máte záujem o poskytnutie produktu RETM  je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

 

 

Aktualizované: 13.06.2024