Mapy evidencie nehnuteľností

Mapy evidencie nehnuteľností nadväzujú na pôvodný katastrálny operát kladom mapových listov, mierkou aj obsahom. Pochádzajú z obdobia od roku 1965 po súčasnosť. Hlavným rozdielom oproti pôvodným katastrálnym mapám je už zobrazovanie parciel podľa registra „C“ (po združstevnení), teda nie súkromných vlastníckych vzťahov. Tento druh máp sa vydáva aj v súčasnosti pod názvom katastrálna mapa. Ich vysoká hodnota spočíva v ľahkej porovnateľnosti s pôvodným katastrálnym operátom vďaka rovnakému kladu listov.

Ukážka mapy evidencie nehnuteľností v obci Rusovce, 1966

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022