Štátna trigonometrická sieť

Geodetické body ŠTS reprezentujú body GZ, ktoré boli prevzaté z pôvodnej Československej trigonometrickej siete (ČSTS) a Československej astronomicko-geodetickej siete (ČSAGS) z územia Slovenska a majú určené polohové súradnice v realizácii JTSK súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej (S-JTSK).

Delenie bodov ŠTS

Body ŠTS delíme na:

  • Body I.rádu ŠTS (patria sem aj body bývalej ČSAGS)
  • Body II.rádu ŠTS
  • Body III.rádu ŠTS
  • Body IV.rádu ŠTS
  • Body V.rádu ŠTS
  • Ostatné body ŠTS (Orientačné body - OB, Zaisťovacie body – ZB, nové body nezaradené do I-V.rádu ŠTS okrem pôvodných Zhusťovacích bodov – ZhB, ktoré boli premenované a prešli v roku 1982 do PBPP ako body 1.triedy presnosti)

Číslovanie bodov ŠTS

Pre body ŠTS predstavuje evidenčnú jednotku Triangulačný list. Podrobnejšie informácie o označovaní triangulačných listov a triangulačnom operáte sa dočítate tu.

Úplne číslo bodu ŠTS sa skladá z označenia triangulačného listu, ktoré je doplnené podľa nasledovných zásad:

  • poradové číslo v rámci triangulačného listu začína od 1 zo SZ rohu triangulačného listu, pokračuje po riadkoch širokých 1 km a končí v JV rohu toho istého triangulačného listu (napr. 6924-4),
  • číslo zničeného bodu ŠTS sa nesmie použiť pre iný bod.
Aktualizované: 15.11.2021