Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečuje od roku 2017 dodávateľským spôsobom nový digitálny model reliéfu DMR5.0 celého územia Slovenskej republiky, vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (ďalej aj LLS). Predpokladaný termín ukončenia projektu je rok 2023. Celé územie SR je rozdelené na 42 lokalít (prehľad vo formáte SHP je na stiahnutie TU). Skenovanie prebieha postupne po jednotlivých lokalitách smerom od západu Slovenska na východ. Dostupné lokality na odber pre používateľov sú vyznačené zelenou farbou. Vzhľadom na veľký objem údajov (niekoľko TB) sú údaje poskytované offline formou po lokalitách v celosti na odberateľom prinesený, resp. zaslaný externý HDD (odporúčaný je USB 3.1). Odberné miesta pre údaje sú pracovisko Bratislava (Chlumeckého 4) a pracovisko Prešov (Suvorovova 2). Prehľad parametrov dostupných lokalít je k dispozícii TU.

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov, Digitálny model reliéfu 5.0 (DMR 5.0) alebo Digitálny model povrchu (DMP 1.0), je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.


Publikované: 01.08.2019 / Aktualizované : 
28.08.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty