Aktuálna stránka:Letecké laserové skenovanie | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Letecké laserové skenovanie

1. cyklus projektu (2017 – 2023) – tvorba DMR 5.0

Od roku 2017 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zabezpečoval dodávateľským spôsobom nový digitálny model reliéfu (DMR 5.0) celého územia Slovenskej republiky vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (LLS). V máji 2023 bol ukončený 1. cyklus projektu LLS sprístupnením bezošvého DMR 5.0 celého územia Slovenskej republiky širokej verejnosti.

V 1. cykle projektu bolo územie SR rozdelené na 42 lokalít. Skenovanie prebiehalo v nevegetačnom zimnom období postupne po jednotlivých lokalitách smerom od západu na východ Slovenska.

Viac informácií o 1. cykle LLS je uvedených tu.

Informácie o poskytovaní produktov LLS z 1. cyklu sú uvedené tu.

Ukážka DMR 5.0 v aplikácii MAPKA:

Ukážka mračna bodov v aplikácii MAPKA v 3D zobrazení:

Zoznam všetkých objektov zobrazených pomocou mračna bodov v aplikácii MAPKA je uvedený tu.

 

Návody na uľahčenie práce s produktami LLS nájdete na týchto odkazoch:

 

2. cyklus projektu (2022 – 2026) – tvorba DMR 6.0

Od roku 2022 ÚGKK SR zabezpečuje aktualizáciu Produktov LLS v rámci 2. cyklu zberu údajov LLS na vybraných častiach územia SR, opäť dodávateľským spôsobom. Následne z dodaných klasifikovaných mračien bodov ÚGKK SR spracuje Digitálny model reliéfu (DMR 6.0) a Digitálny model povrchu (DMP 2.0).

Celý 2. cyklus projektu LLS bude v zásade rozdelený na 3 časti (štvorročné obdobia). 
Celé územie SR je rozdelené na 73 lokalít. Skenovanie prebieha opäť v nevegetačnom zimnom období na vybraných lokalitách smerom od západu Slovenska na východ. 

Viac informácií o 2. cykle LLS je uvedených tu.

Informácie o poskytovaní produktov LLS z 2. cyklu sú uvedené tu.

Porovnanie základných informácií a požadovaných parametrov o 1. a 2. cykle

 

1. cyklus LLS (DMR 5.0)

2. cyklus LLS (DMR 6.0)

Dĺžka trvania cyklu:

5 rokov (1 RD)

12 rokov (3 RD)

Počet účastníkov RD:

5

4

Výsledné produkty LLS:

klasifikované mračná bodov

DMR

DMP

klasifikované mračná bodov

DMR

DMP

Lokality LLS (rozloha):

900 až 1800 km2

500 až 900 km2

Celkový počet lokalít:

42

73

Obdobie LLS:

nevegetačné

(01.11. – 30.4.)

nevegetačné

(15.10. – 15.4.)

Hustota bodov posledného odrazu (bpo):

min. 5 bpo/m2

min. 15 bpo/m2

Stopa lúča:

max. 0,25 m   

max. 0,45 m

Prekryt skenovaných pásov:

< 20%

< 40%

Priečne pásy:

1 na každý let

min. 3 na lokalitu zberu

Klasifikácia mračien bodov do klasifikačných tried:

povinná – 2 klasifik. triedy

voliteľná – 10 klasifik. tried

povinná – 10 klasifikačných tried

voliteľná – Elektrické vedenia (Wire) a Stožiare (Tower)

Výšková presnosť bodov mračien:

mh0,11 m

mh0,10 m

Polohová presnosť bodov mračien:

mXY0,30 m

mXY0,20 m

 

 

Aktualizované: 13.06.2024