Najvyššie a najnižšie položené miesta krajov Slovenska

 

Najvyššie a najnižšie položené miesta na území krajov Slovenska boli určené pomocou Digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0.

Nadmorská výška, polohové súradnice, dátum zberu údajov leteckého laserového skenovania (LLS) použitých na tvorbu DMR 5.0, geografický popis miesta a zobrazenie jeho polohy v aplikácii MAPKA sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Kraj Miesto  Výška Poloha Dátum zberu údajov LLS Geografický popis miesta
zobrazenie v aplikácii MAPKA H[m] X[m] Y[m] ϕ λ
Bratislavský kraj najnižšie 113,9 1267260,50 559498,50 48°16'41,56" 17°16'48,40" 10.12.2017 Dno výkopovej jamy pri Pezinských tehelniach na území mesta Pezinok.
najvyššie 759,1 1251457,50 562508,50 48°25'01,03" 17°13'06,91" 5.2.2018 Vrch Vysoká v pohorí Malé Karpaty.
Trnavský kraj najnižšie 107,1 1308200,50 519725,50 47°56'44,10" 17°51'50,20" 27.11.2017 Breh kanála Asód-Čergov na území obce Okoč. 
najvyššie 766,7 1240938,50 548534,50 48°31'24,42" 17°23'33,62" 5.2.2018 Vrch Záruby v pohorí Malé Karpaty.
Trenčiansky kraj najnižšie 158,5 1231351,50 514064,50 48°38'18,55" 17°50'44,04" 19.2.2019 Breh Biskupického kanála pri výtoku z kraja na území obce Horná Streda.
najvyššie 1345,7 1237887,50 456243,50 48°37'28,84" 18°38'05,31" 16.11.2018 Vrch Vtáčnik v pohorí Vtáčnik.
Nitriansky kraj najnižšie 101,5 1328478,50 448243,50 47°49'05,64" 18°50'20,87" 10.3.2018 Breh rieky Dunaj pri výtoku z kraja pri štátnej hranici s Maďarskom.
najvyššie 943,4 1224313,50 501041,50 48°42'43,49" 18°00'47,09" 6.4.2018 Vrch Panská Javorina v pohorí Považský Inovec.
Žilinský kraj najnižšie 287,2 1175402,50 461744,50 49°10'50,43" 18°29'24,91" 28.4.2020 Breh rieky Váh pri výtoku z kraja na území obce Maršová-Rašov.
najvyššie 2494,4 1185411,35 352092,61 49°09'46,10" 20°00'00,46" 30.8.2018 Na vrchu Kriváň v pohorí Vysoké Tatry.
Banskobystrický kraj najnižšie 126,4 1300700,06 432746,24 48°04'41,03" 19°01'02,39" 28.11.2018 Breh rieky Ipeľ pri výtoku z kraja na území obce Ipeľské Predmostie.
najvyššie 2044,6 1208817,50 379986,50 48°56'10,94" 19°38'24,96" 3.8.2018 Vrch Ďumbier v pohorí Nízke Tatry.
Prešovský kraj najnižšie 104,0 1234978,50 225974,50 48°46'34,11" 21°45'19,64" 29.10.2021 Breh rieky Ondava pri výtoku z kraja na území obce Nižný Hrušov.
najvyššie 2654,5 1185882,50 342337,50 49°09'50,52" 20°08'02,53" 12.9.2018 Vrch Gerlachovský štít v pohorí Vysoké Tatry.
Košický kraj najnižšie 93,7 1278703,44 231645,91 48°22'52,17" 21°42'09,51" 24.5.2022 Breh rieky Bodrog pri výtoku z kraja pri štátnej hranici s Maďarskom.
najvyššie 1476,5 1229519,50 339616,50 48°46'25,78" 20°12'26,57" 11.5.2021 Na vrchu Stolica v pohorí Stolické vrchy.

Legenda:

X, Y - polohové súradnice v geodetickom referenčnom systéme S-JTSK (JTSK03) - EPSG:8352

ϕ, λ - elipsoidické súradnice v geodetickom referenčnom systéme ETRS89 - EPSG:4258

H - nadmorská výška vo výškovom systéme Bpv - EPSG:8357

 

Zdroj údajov: ÚGKK SR, LLS (DMR5.0)

Údaje platné k: február 2024

 

Aktualizované: 13.06.2024