Aktuálna stránka:Technickohospodárske mapy | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Technickohospodárske mapy

Novšie mapy zobrazujúce vlastnícke vzťahy v metrických mierkach 1:5000, 1:2000 a 1:1000 vydávané od 70. rokov nadväzujúce na predošlé mapové diela zaraďujeme do kategórie technicko-hospodárskych máp. Obsahovo sú podobné mapám evidencie nehnuteľností, v niektorých ojedinelých prípadoch v mierkach 1:5000 a 1:2000 obsahujú aj výškopis. V súčasnosti tiež vychádzajú pod názvom katastrálna mapa.

Ukážka technickohospodárskej mapy - Rusovce, 1983

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022