Atlasy a lexikóny

Zbierka atlasov a lexikónov je rôznorodá, obsahuje rôzne geografické, historické, ale aj tématické atlasy a lexikóny geografického charakteru. Pochádzajú z obdobia od roku 1904 po súčasnosť, najstarším nami archivovaným atlasom je rakúsky Handatlas z roku 1904, pozornosť si zaslúži aj náš najstarší český atlas – Ottův zeměpisný atlas z roku 1929, tiež staré ruské Atlasy Mira. Táto zbierka sa sústavne obnovuje o nové atlasy vydávané v súčasnosti súkromnými organizáciami, a keďže archivujeme aj ich predchodcov, je možné v tejto zbierke porovnať vývoj jednotlivých druhov atlasov.

 

Ukážka atlasov

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022