Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Atlasy a lexikóny

Zbierka atlasov a lexikónov je rôznorodá, obsahuje rôzne geografické, historické, ale aj tématické atlasy a lexikóny geografického charakteru. Pochádzajú z obdobia od roku 1904 po súčasnosť, najstarším nami archivovaným atlasom je rakúsky Handatlas z roku 1904, pozornosť si zaslúži aj náš najstarší český atlas – Ottův zeměpisný atlas z roku 1929, tiež staré ruské Atlasy Mira. Táto zbierka sa sústavne obnovuje o nové atlasy vydávané v súčasnosti súkromnými organizáciami, a keďže archivujeme aj ich predchodcov, je možné v tejto zbierke porovnať vývoj jednotlivých druhov atlasov.

 

Ukážka atlasov


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť