Digitálne nosiče

Digitálne nosiče sú najnovšou zbierkou archívu, v ktorom sú uložené CD a DVD s kartografickým obsahom dodávané rezortnými pracoviskami aj súkromnými vydavateľmi.

Ukážka skladovania digitálnych nosičov

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022