Technické predpisy

Zbierka technických predpisov predstavuje rezortom a jeho predchodcami vydávané technické predpisy, ako smernice, inštrukcie, metodické návody a pod. od roku 1824 po súčasnosť a je hodnotná kvôli komplexnému zachovaniu postupnosti vývoja jednotlivých predpisov pre dané mapovanie na našom území. Zoznam archivovaných technických predpisov nájdete tu.

Ukážka skladovania technických predpisov

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022