Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Technické predpisy

Zbierka technických predpisov predstavuje rezortom a jeho predchodcami vydávané technické predpisy, ako smernice, inštrukcie, metodické návody a pod. od roku 1824 po súčasnosť a je hodnotná kvôli komplexnému zachovaniu postupnosti vývoja jednotlivých predpisov pre dané mapovanie na našom území. Zoznam archivovaných technických predpisov nájdete tu.

Ukážka skladovania technických predpisov


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť