Štátne mapy odvodené

Štátne mapové dielo vydávané v mierke 1:5000 s vyznačením vrstevníc nazývame štátne mapy odvodené (v skratke ŠMO5), keďže ich polohopis bol odvodený od pôvodných katastrálnych máp. V tejto zbierke máp sú v ÚAGK uložené viaceré vydania od 50. rokov minulého storočia. Prvé vydanie spravidla zobrazuje vrámci polohopisu pôvodný katastrálny stav súkromného vlastníctva s doplnením vrstevníc, ale bez parcelných čísiel, ktoré v tomto mapovom diele nie sú vyznačené. Novšie vydania zobrazujú už združstevnený stav pozemkov. Na základe rovnakej mierky môžeme ľahko lokalizovať jednotlivé objekty na mapách, a takto sledovať celkový vývoj krajinnej štruktúry v podrobnej mierke. Mapové dielo ŠMO5 sa prestalo vydávať v 90. rokoch 20. storočia.

Niektoré mapové listy ŠMO5 sú dostupné on-line.

Ukážka z posledného vydania ŠMO5, Snina 5-3, 1992


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.01.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť