Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Aké máte stránkové hodiny?

Stránkové hodiny pre Zákaznícke centrum, Ústredný archív geodézie a kartografie sú:

 Pondelok  8:00 - 12:00
 12:30 - 14:00
 Utorok  8:00 - 12:00
 12:30 - 14:00
 Streda  8:00 - 12:00
 12:30 - 15:00
 Štvrtok  8:00 - 12:00
 12:30 - 14:00
 Piatok  8:00 - 13:00
 

Aká je vaša adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa?

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava

IČO: 17316219
DIČ: 2020838083

Tel.: 02/ 2081 6000 - CallCentrum
Fax: 02/ 4342 7511
E-mail: gkuzc(at)skgeodesy.sk

Ostatné kontaktné informácie nájdete na tu.

Kde nájdem informácie o produktoch a službách, ktoré Váš ústav poskytuje?

Viac informácií o našich produktoch a službách, ich cenách a spôsobe poskytovania nájdete na našich web stránkach: www.gku.skwww.geoportal.sk

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť