Administratívne mapy

AM slúžia ako prehľad územno-správneho usporiadania SR a sú tvorené na podklade základných máp, ktoré preberajú v plnom alebo obmedzenom rozsahu v súvislosti s verziou mapy. Poskytujú sa v analógovej forme. Mapu správneho rozdelenia Slovenskej republiky 1 : 400 000 je možné zakúpiť aj ako digitálny vektor. Sú vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, výškové údaje sa vzťahujú k baltskému výškovému systému – po vyrovnaní.

Mapa okresov Slovenskej republiky 1 : 50 000 

Mapa okresov SR 1 : 50 000 (MO 50) vznikla na podklade Základnej mapy SR 1 : 50 000, ktorej obsah sa prebral v plnom rozsahu (okrem výškopisu).

Mapa krajov Slovenskej republiky 1 : 200 000
Mapa krajov Slovenskej republiky 1 : 200 000 – redukovaná verzia  

Mapa krajov SR 1 : 200 000 (MK 200) vznikla na podklade ZM SR 1 : 200 000. ZM 200 zobrazuje celé územie príslušného kraja a priľahlé územie susedných krajov SR.

Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000
                            Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000 – Žilinský kraj

Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000, redukovaná verzia
          Ukážka Mapy krajov SR 1 : 200 000 - Žilinský kraj, redukovaná verzia

Administratívna mapa Slovenskej republiky 1 : 250 000 

Administratívna mapa SR 1 : 250 000 (AM 250) vznikla na podklade Administratívnej mapy SR 1 : 200 000 zmenšením do výslednej mierky.

Ukážka Administratívnej mapy SR 1 : 250 000
                               Ukážka Administratívnej mapy SR 1 : 250 000

Mapa správneho rozdelenia Slovenskej republiky 1 : 400 000 

Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000 (MSR 400) sa vyhotovila na podklade Administratívnej mapy krajov ČSSR 1 : 200 000.

Slovenská republika – územné a správne usporiadanie 1 : 400 000 

Mapa územného a správneho usporiadania SR 1 : 400 000 (ÚSU 400) vznikla na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 400 000 doplnením výplne farieb plôch okresov.

Ukážka Mapy územného a správneho usporiadania SR 1 : 400 000
                 Ukážka Mapy územného a správneho usporiadania SR 1 : 400 000

Mapa správneho rozdelenia Slovenskej republiky 1 : 1 000 000 

Mapa správneho rozdelenia 1 : 1 000 000 (MSR 1:1 mil.) obsahuje sídla krajov a okresov, hranice štátne, krajské a okresné.

 

Aktualizované: 15.12.2021