Topografické mapy

Rastrový ekvivalent topografickej mapy v mierke 1 : 25 000 a 1 : 50 000 - Rastrové podklady sa naskenovali viackamerovým skenerom Calcomp scan+810C. Mapy pokrývajú celé územie SR. Dodáva sa vo formáte TIF + TFW.

Ukážka topografickej mapy 1 : 25 000
                                            Ukážka topografickej mapy 1 : 25 000

 

Ukážka topografickej mapy 1 : 50 000
                                            Ukážka topografickej mapy 1 : 50 000

Aktualizované: 08.02.2022