Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

TOPOGRAFICKÉ MAPY

Rastrový ekvivalent topografickej mapy v mierke 1 : 25 000 a 1 : 50 000 - Rastrové podklady sa naskenovali viackamerovým skenerom Calcomp scan+810C. Mapy pokrývajú celé územie SR. Dodáva sa vo formáte TIF + TFW.

Ukážka topografickej mapy 1 : 25 000
                                                  Ukážka topografickej mapy 1 : 25 000

Ukážka topografickej mapy 1 : 50 000
                                                   Ukážka topografickej mapy 1 : 50 000


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť