Ortofotomozaika SR

Veľká väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby verejná správa disponovala presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými údajmi. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby digitálnych ortofotosnímok resp. ortofotomozaiky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa dohodli rezorty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR na spoločnej spolupráci pri tvorbe Ortofotomozaiky Slovenskej republiky. Realizáciou boli poverené podriadené organizácie - Národné lesnícke centrum (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). 

Prvý cyklus (2017-2019) tvorby ortofotomozaiky bol ukončený v roku 2020. V roku 2017 bolo nasnímkované západné Slovensko, v roku 2018 stredné Slovensko a v roku 2019 východné Slovensko.

Druhý cyklus (2020-2022) tvorby Ortofotomozaiky SR bol ukončený v roku 2023. V roku 2020 bolo nasnímkované západné Slovensko, v roku 2021 stredné Slovensko a v roku 2022 východné Slovensko.

Tretí cyklus (2023-2025) tvorby Ortofotomozaiky SR začal v roku 2023. V roku 2023 bolo nasnímkované západné Slovensko, v roku 2024 bude nasnímkované stredné Slovensko a v roku 2025 východné Slovensko.

Plán snímkovania územia SR v 3. cykle:

Aktuálna Ortofotomozaika SR na stiahnutie 
Západ 2023 (RGBN) ZIP1 (135 GB) ZIP2 (121 GB) ZIP3 (192 GB) ZIP4 (179 GB)  ZIP5 (143 GB) 
Západ 2023 (RGB) ZIP1 (134 GB) ZIP2 (128 GB)      
Stred 2021 (RGB) ZIP1 (69 GB) ZIP2 (81 GB)      
Východ 2022 (RGB) ZIP1 (84 GB) ZIP2 (82 GB)      
Licenčné podmienky          

Prehľad rozdelenia najaktuálnejšej Ortofotomozaiky SR variant RGB v ZIP súboroch na stiahnutie

Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu MAPKA, viac informácií TU. Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 3. cyklu 2023-2025 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Klad mapových listov  
1 : 5000  Esri GDB  Esri SHP  GeoPackage

Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky (bez admin. hraníc)

Ukážka Ortofotomozaiky SR v aplikácii MAPKA:

Návody na uľahčenie práce s ortofotomozaikou nájdete na týchto odkazoch:

 

Porovnanie základných informácií a parametrov o 1., 2. a 3. cykle tvorby Ortofotomozaiky SR

 

1. cyklus

2. cyklus

3. cyklus

Dĺžka trvania cyklu:

3 roky (2017-2019)

3 roky (2020-2022)

3 roky (2023-2025)

Obdobie snímkovania:

vegetačné (1.5. - 30.9.)

vegetačné (1.5. - 17.10.)

vegetačné (1.5. - 30.9.)

Priestorové rozlíšenie (GSD):

25 cm/pixel

20 cm/pixel

15 cm/pixel

Počet kanálov:

3 (RGB, 8-bit)

4 (RGBN, 8-bit)

4 (RGBN, 8-bit)

Formát:

TIFF + TFW

TIFF + TFW

TIFF + TFW

Rozmery 1 mapový list:

10 000 x 8 000 pixelov

12 500 x 10 000 pixelov

16 668 x 13 335 pixelov

Súradnicový systém:

S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514

S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514

S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514

Stredná polohová chyba RMSExy:

0,30 m

0,21 m

0,17 m (západ SR)

 

Aktualizované: 08.07.2024